guideubon

 

ART EXHIBITION วาดแผ่นดินอีสาน "สามพันโบก" 15 มิ.ย.-16 ก.ค.65

art-exhibition-วาดแผ่นดินอีสาน-01.jpg

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดนิทรรศการโครงการ “วาดแผ่นดินอีสาน” สามพันโบก ผลงานโดย กลุ่มศิลปินอีสานตอนล่าง สมาคมศิลปินอีสาน ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

กิจกรรมภายในงาน มีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมศิลปินอีสาน นำโดย ดร.ศักชัย อุทธิโท นายกสมาคมศิลปินอีสาน กลุ่มศิลป์ศรีวนาลัย นำโดย อาจารย์สันติ ทองสุข ศิลปินอาเซียน ประธานกลุ่มศิลป์ศรีวนาไล

จากนั้นเป็นพิธีเปิด การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ จากกลุ่มศิลปินอีสานตอนล่าง สมาคมศิลปินอีสาน โดยมีผลงานที่นำมาจัดแสดงจำนวน 60 ผลงาน อาทิ ผลงานของ อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน เจ้าของ รางวัล “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ผลงานที่จัดแสดงชื่อ “แก่งกะเบา” พร้อมด้วย อ.จุฑา ขำเปรมศรี ผลงาน “สามพันโบก” อ.สันติ ทองสุข ผลงาน “ผาซันอุบล” อ.เทอดศักดิ์ ไชยกาล ผลงาน “ขอบฟ้าที่สามพันโบก” “วิถีชาวบ้านสามพันโบก” “ยกมือท้าวฟ้าที่สามพันโบก” เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดจัดแสดงใน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -16 กรกฎาคม 2565 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ พร้อมนำผลงานศิลปะจากศิลปินทั้งหมดนำมาประมูลเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาสมาคมในการสืบสานงานศิลปะต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

art-exhibition-วาดแผ่นดินอีสาน-02.jpg

art-exhibition-วาดแผ่นดินอีสาน-03.jpg

art-exhibition-วาดแผ่นดินอีสาน-04.jpg

art-exhibition-วาดแผ่นดินอีสาน-05.jpg