guideubon

 

เสาร์ 23 มี.ค.นี้ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ม.ราชภัฏอุบลฯ

ถ่ายภาพบัณฑิต-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่เรียนว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมไพรพระพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจะมีบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก อาจจะส่งผลให้การจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งขาเข้า - ขาออก ถนนชยางกูร ถนนแจ้งสนิท และถนนราชธานี (หน้ามหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัย ฯ จัดพื้นที่จอดรถสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต เพื่ออำนวยความสะดวกดังนี้
- สวนสาธารณะห้วยม่วง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
- สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.)
- ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อุบล ฯ
- บริเวณหมู่บ้านเก้าหลัง ม.ราชภัฏอุบล ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อวางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคมนี้ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ถ่ายภาพบัณฑิต-ราชภัฏอุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511