guideubon

 

สธ.อุบลฯ บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566

old-สุขภาพสูงวัยไทย-01.jpg

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2566 ทุกพื้นที่ โดยมีการจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มอบของขวัญปีใหม่ 2566

ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้ปี 2566  เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ด้วยการคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน

ผู้สูงอายุที่คัดกรองแล้ว มีความเสี่ยงเกิดโรคจะส่งตัวเข้ารักษาที่คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล หากผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตได้แก่ แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียมและรากฟันเทียม โดยมีหน่วยบริการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ทำงานร่วมกันในการส่งมอบความขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุในทุกพื้นที่

old-สุขภาพสูงวัยไทย-02.jpg