guideubon

 

อุบลฯ จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มหรสพสมโภช-พิธีบรมราชาภิเษก-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ 2562 ณ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น. พบกับ

- การแสดงโขน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- การแสดงโปงลาง จากวงโปงลางสังข์เงิน

- การแสดงของศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม และคณะสมาคมหมอลำ

- การแสดงของสมาคมชาวเวียดนาม

- การแสดงกลองเส็ง จากอำเภอสว่างวีระวงศ์

- การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน / สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี / สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ชมฟรี!!! ตลอด 7 วัน 

มหรสพสมโภช-พิธีบรมราชาภิเษก-02.jpg

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

- การแสดง โปงลางสังข์เงิน
- การแสดง หมอลำของศิลปินแห่งชาติ ป ฉลาดน้อย ส่งเสริม และคณะ
- การแสดง นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง
- การแสดง เฉลิมพล มาลาคำ
- การแสดง โปงลางสังข์เงิน 
- หนังประโมทัย จากโรงเรียนประชาสามัคคี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

-  และการแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.เขต 1 
- การแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
- การแสดงจากสมาคมชาวเวียดนาม
- การแสดงโขนและรำโปงลาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.เขต 4
- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ 
- การแสดงกลองเส็ง จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
- การแสดงวงโปงลาง จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.เขต 3
- การแสดงรำพื้นบ้านอีสานบ้านเฮา เต้นบาสโลป
- การแสดงวงโปงลาง จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

- การแสดงรำตังหวาย รำเพลิน รำกล่อมทุ่ง เต้นบาสโลปชุดอ้อมกอดเขมราฐ
- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
- การแสดงของศิลปินนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง
- การแสดงโปงลางจากโรงเรียนม่วงสามสิบ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.เขต 5
- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
- การแสดงโปงลางจากโรงเรียนสมเด็จ 
- การแสดงจากดอกรัก ดวงมาลา 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 29 
- การแสดงโปงลางจากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 
- การแสดงจากของศิลปินเฉลิมพล มาลาคำ 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511