guideubon

 

อุบลฯ พร้อมจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หอการค้าทั่วประเทศ-ครั้งที่40-01.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 พ.ศ.2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี โดยขณะนี้หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานไว้พร้อมแล้ว

หอการค้าทั่วประเทศ-ครั้งที่40-03.jpg

การจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งนี้ จะมี ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้วประเทศ คณะกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัด เลขาธิการหอการค้าจังหวัด รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้แทนภาครัฐ สื่อมวลชนกว่า 1,000คน เดินทางเข้ามาในพื้นที่จะทำให้เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้

การจัดสัมมนาหอการค้าไทย ครั้งที่ 40 ซึ่งหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดและจังหวัดอุบลราชธานี ได้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการจัดปี 2566 หอการค้าไทย ได้วางเป้าหมายการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับตัว ด้วยการนำเอา Digital Transformation มาใช้ รวมถึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นทางออกในการฟื้นเศรษฐกิจไทย

นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานนี้ เป็นการเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากทั่วประเทศ ให้ได้เห็นถึงศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความเจริญก้าวหน้า มีความร่วมสมัย แต่ยังคงมีกลิ่นอายของชาว จ.อุบลราชธานี จึงตั้งใจจะสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาเยือนให้ดีที่สุดในงานเลี้ยงต้อนรับ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 22 โดยกำหนดธีมงานต้อนรับ คือ "ราชธานีแห่งศรัทธา มหานครแห่งความอร่อย ตามรอยผ้าไทยเมืองอุบล ยลหลากหลายวัฒนธรรม" โดยมีกิจกรรมดังนี้

- การแสดงวงโปงลาง จากโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
- การแสดงวงโปงลาง / วงออเคสตร้า และการแสดงขบวนฟ้อนรำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- การจัดแสดงเทียนพรรษา ประเภทแกะสลักและติดพิมพ์
- การแสดงนิทรรศการราชธานีแห่งธรรม
- การแสดงนิทรรศการในหลวงเสด็จประพาสจังหวัดอุบลราชธานี
- การแสดงนิทรรศการหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
- การแสดงนิทรรศการยลผ้าไทยเมืองอุบลราชธานี
- ตลาดชิม ช้อป แชะ

หอการค้าทั่วประเทศ-ครั้งที่40-02.jpg

กำหนดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 น. กล่าวสุนทรพจน์เปิดการสัมมนา โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เวลา 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ฟื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน"โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เวลา 11.15น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"การปรับตัวของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย สู่ธุรกิจ BCG และการนำแนวทาง ESG มาใช้เพื่อความยั่งยืน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)

เวลา 14.14 น. การเสวนา เรื่อง ปลุกภูมิภาค ฟื้นเศรษฐกิจไทย โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาค หอการค้าไทย ทั้ง 5 ภาค

เวลา 17.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เปิดการค้าไทย มิติใหม่สู่สากล โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 น. พิธีมอบรางวัล"สำเภาทอง" แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
เวลา 10.30 น. รายงานผลการสัมมนาต่อประธานพิธี
เวลา 10.45 น. พิธีปิดการสัมมนาและการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์)