guideubon

 

ผู้มีสิทธิประกันสั่งคม อายุ 50 ปีขึ้นไป ฟรี วัดซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-สรรพสิทธิ-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขอเชิญผู้มีสิทธิประกันสั่งคม อายุ 50 ปีขึ้นไป รับการฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี!! ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
- หากไม่เข้าเงื่อนไข สามารถฉีดได้โดยมีค่าใช้จ่าย 480 บาท (เบิกไม่ได้)

สถานที่ให้บริการ
คลินิกพิเศษการแพทย์บูรณาการ บริเวณศูนย์การค้าอุบลสแควร์
- วันราชการ เวลา 8:00-19:00 น.
- เสาร์/อาทิตย์/วันหยุด เวลา 8:00-10:00 น. และ 13:00-16:00 น.
- Walk In เข้ารับบริการได้เลย

กรณีสถานประกอบการที่มียอดผู้รับบริการมากกว่า 50 ท่านขึ้นไป
ให้บริการนอกสถานที่ ฟรี
ติดต่อได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
045-319263 /045-319200 ต่อ 1706

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-สรรพสิทธิ-02.jpg

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-สรรพสิทธิ-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511