guideubon

 

พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา ม.ราชภัฏอุบลฯ โปรดหลีกเลี่ยงจราจรติดขัด

ซ้อมใหญ่-ราชภัฏอุบล65-03.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดซ้อมใหญ่การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ฯ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมไพรพระพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจะมีบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย อาจส่งผลให้การจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง

กำหนดการฝึกซ้อม วันที่ 20 กันยายน 2565
(ซ้อมใหญ่ - แต่งกายสวมชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันรับจริง)

รอบแรก บัณฑิต วท.บ., วศ.บ., บธ.บ., บช.บ., พท.บ., พย.บ., น.บ.
07.00 น. บัณฑิตตั้งแถวบริเวณเต็นท์หน้าคณะนิติศาสตร์
08.00 น. บัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุมไพรพะยอม
08.30 – 12.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต และฝึกซ้อมบนเวทีตามลำดับ

รอบสอง บัณฑิต ศศ.บ., รป.บ., ศป.บ., ค.บ., ส.บ., ปริญญาโท และปริญญาเอก
11.30 น. บัณฑิตตั้งแถวบริเวณเต็นท์หน้าคณะนิติศาสตร์
12.30 น. บัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุมไพรพะยอม
13.00 – 17.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต และฝึกซ้อมบนเวทีตามลำดับ

มหาวิทยาลัย ฯ จัดพื้นที่จอดรถสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต เพื่ออำนวยความสะดวกดังนี้
- สวนสาธารณะห้วยม่วง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
- ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อุบล ฯ
- บริเวณหมู่บ้านเก้าหลัง
- บริเวณหน้าอาคารอินทนิล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)

ประกอบกับจังหวัดอุบลฯ มีการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนหลายสาย หากไม่มีความจำเป็น “ควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง” หรือบริเวณดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซ้อมใหญ่-ราชภัฏอุบล65-04.jpg