guideubon

 

เชิญร่วมพิธีอัญเชิญอัฐธาตุ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ณ วัดสุปัฏนาราฯ

อัฐิธาตุ-หลวงพ่อวิริยังค์-01.jpg

วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญอัฐธาตุ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

กำหนดการ

เวลา 07.00 น. ศิษยานุศิษย์ พร้อมกันที่บริเวณศาลหลักเมือง
เวลา 07.30 น. ผู้แทนที่รับอัฐิธาตุฯจากวัดสุปัฎนาราม วรวิหาร ถึงบริเวณตั้งขบวน
เวลา 08.00 น. ขบวนอัญเชิญอัฐิฐธาตุ เคลื่อนจากหน้าศาลหลักเมืองไปวัดสุปัฏนารามวรวิหาร โดยหยุดที่หน้าพระอุโบสถเพื่อสักการะบูชาพระสัพพัญญูเจ้า พระประธานในพระอุโบสถ จากนั้นขบวนเคลื่อนต่อถึงหน้าอาคาร 96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 และมีรำถวาย

เวลา 09.45 น. พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) อัญเชิญอัฐิธาตุฯ ประดิษฐาน ณสุวรรณเจดีย์และบุษบก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
พระวิบูลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร / ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 ถวายเครื่องสักการะอัฐิธาตุ ตามลำดับ

เวลา 10.00 น. คณะศิษยานุศิษย์ สวดบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จำนวน 9 จบ เป็นเสร็จพิธี

(การแต่งกาย : ชุดขาวไทยจิตรลดา / ชุดขาวปฏิบัติธรรม)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511