guideubon

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ากาพผ้าไตรจีวร สามเณร ณ วัดป่าชุมชนฟ้าห่วน

บวชเณร-ฟ้าห่วน-01.jpg

โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน รับสมัครบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดป่าชุมชนฟ้าห่วน ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566

กำหนดการ
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 ผู้ปกครองนำผู้สมัครมอบตัว
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566
- 08.00 น. แห่นาค
- 09.30 น. ปลงผม
- 10.30 น. ขอขมาพ่อแม่ และถวายผ้าไตร
- 13.00 น. บรรพชา
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 พิธีลาสิกขา และ มอบวุฒิบัตร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวรสามเณร
สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อที่ 
เจ้าอธิการวิเชียร อุตฺตโม 081-262-5545

บวชเณร-ฟ้าห่วน-02.jpg