guideubon

 

เชิญร่วมวิ่งการกุศล Run for books "วิ่งของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง"

run-for-book-2019-ubon-02.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โคยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เเละสมาคมผู้จัดพิมพ์เเละผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานโครงการสัปดาห์หนังสือเเละการเรียนรู้อุบลราชธานีต่อเนื่องมาแล้ว ถึง 10 ปี ในปี 2562 นี้จะเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 11 โดยกำหนดจะจัด ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงาน คือ การรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เเละประชาชนชาวอุบลราชธานี มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมเเห่งการเรียนรู้

run-for-book-2019-ubon-06.jpg

ในการจัดงานทุกปี ทางโครงการฯ ได้มอบทุนให้สถานศึกษา เพื่อจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนเข้าห้องสมุดมาโดยตลอด เเต่ทุนที่มอบให้ในเเต่ละปี ยังไม่สามารถส่งมอบให้กับโรงเรีขนที่ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดหาทุน ให้กับโรงเรีขนที่ขาดแคลนหนังสื่อให้ได้มากขึ้น ในปีนี้จึงกำหนดให้มีกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN FOR BOOKS เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้สถานศึกษาที่ขาดแคลน พร้อมสมทบทุนจัดซื้อหนังสือเก็บรวบรวมเป็นธนาคารหนังสือซึ่งจะเป็นศูนย์รวมระหว่างผู้ที่ต้องการบริจาคหนังสือ และผู้ที่ต้องการรับหนังสืออีกด้วย

run-for-book-2019-ubon-07.jpg

กิจกรรมวิ่งการกุศล Run for books "วิ่งของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง"

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

รายได้จากการสมัครวิ่ง ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!!!

เพื่อระดมทุนมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียน

- 3.5 KM ค่าสมัคร 400 บาท
- 10 KM ค่าสมัคร 500 บาท
- V.I.P. ค่าสมัคร 1,000 บาท

run-for-book-2019-ubon-10.jpg

สามารถสมัครวิ่งออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/z2HW3SgEvz3piZFo6

รับสมัครวันนี้ ถึง 30 มิ.ย.62 
รับเสื้อวิ่ง+BIB วันที่ 1-5 ส.ค.62
เวลา 10.00-22.00 น.
ที่เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 สุนีย์ทาวเวอร์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-352949

run-for-book-2019-ubon-11.jpg

run-for-book-2019-ubon-08.jpg

run-for-book-2019-ubon-09.jpg