guideubon

 

บริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อ T-shirt “ภาพวาดฝีพระหัตถ์”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์-01.jpg

"บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้อื่น เป็นกุศลยิ่งใหญ่"

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2566
พร้อมรับเสื้อ T-shirt “ภาพวาดฝีพระหัตถ์” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2566 เป็นที่ระลึก

บริจาคโลหิตพร้อมรับเสื้อ ได้ที่..
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย

ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ
สอบถามโทร. 0452 44628