guideubon

 

เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่ Warincity FreeWiFi เริ่ม 1 ก.พ.66 นี้

Warincity-FreeWiFi-01.jpg

เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่ Warincity FreeWiFi
ฟรีอินเตอร์เน็ตไวไฟ ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
- บริการแบบ Self-service ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
- ใช้งานต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง/วัน
- ไม่มีค่าใช้จ่าย!
- เริ่มให้บริการ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบกว่า 10 จุด ได้แก่
- ใต้สะพาน 200 ปี(ลานกิจกรรม)
- สวนสาธารณะชุมชนลับแล
- หอชมเมือง
- สนามเด็กเล่นทุ่งคำน้ำแซบ
- ลานคนเมืองทุ่งคำน้ำแซบ
- ลานแอโรบิกทุ่งคำน้ำแซบ
- ตลาดแม่กิมเตียง
- ตลาดสดเทศบาล 1 (จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ)
- ตลาดสดเทศบาล 1 ทิศใต้
- ภายในตลาดสดเทศบาล 1

ข้อมูล : เทศบาลเมืองวารินชำราบ