guideubon

 

สพฐ.สอบบรรจุครู ทั่วประเทศ มีอัตราว่าง 16,956 อัตรา

สพฐ-สอบบรรจุครู-01.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 รอบทั่วไป โดยมีกำหนดการและขั้นตอนดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตราว่าง มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครภายในวันที่ 24 พฤษภาคม,
2. รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2566
3. ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ภาค ก ) ความรู้ ความสามารถทั่วไป ( ภาค ข ) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566

4.วันที่ 24 มิถุนายน 2566 การสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และวันที่ 25 มิถุนายน 2566 การสอบข้อเขียน ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งในภาค ค กำหนดให้มีการประเมินไม่เกิน 20 นาที ต่อผู้ประเมิน 1 ตามวันและเวลาที่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันและเวลาที่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ในการนี้ สพฐ.มีหนังสือสำรวจข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

จากการสำรวจข้อมูล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ที่มีอัตราว่างมากที่สุด 10 อันดับ ประกอบด้วย

1. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ว่าง 160 อัตรา
2. สพป.สุรินทร์ เขต 1 ว่าง 138 อัตรา
3. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าง 136 อัตรา
4. สพป.อุดรธานี เขต 1 ว่าง 135 อัตรา
5. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ว่าง 124 อัตรา
6. สพป.สกลนคร เขต 2 ว่าง 122 อัตรา
7. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ว่าง 114 อัตรา
8. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ว่าง 109 อัตรา
9. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ว่าง 107 อัตรา และ
10.สพป.นครพนม เขต 1 ว่าง 107 อัตรา

ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ มีสำนักเขตพื้นที่การศึกษา เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.อำนาจเจริญ
สพป.ยโสธร และ
สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในจำนวน 245 เขต ซึ่งเปิดสอบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และอาจมีบางเขตพื้นที่ไม่ได้เปิดสอบ รายละเอียดติดต่อสอบถาม หรือตามประกาศของ สพฐ.

สำหรับอัตราว่างจากครูเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16,956 อัตรา ซึ่ง สพฐ.ได้จัดสรรและกระจายคืนให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลำดับ

นับเป็นการดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ) ชุดแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการศึกษาจังหวัด(กศจ.)ตามคำสั่ง คสช. 19/2560 และคณะกรรมการศึกษาจังหวัด (กศจ.)ได้โอนภารกิจคืนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ โดยมีคณะอนุกรรมการ (อกคศ.) เขตพื้นที่ ทั้ง 245 เขต ได้บริหารงานด้านบุคคลตามอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบบรรจุครูครั้งสำคัญนี้

ปัญญา แพงเหล่า/รายงาน
19 พฤษภาคม 2566