guideubon

 

สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลฯ 19ก.ย.66 กระทบ 7 อำเภอ

อุทกภัยอุบล-19กย66-01.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2566 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัย แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ อยู่ที่ 111.70 ม.รทก. หรือระดับ 6.70 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.13 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 0.30 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,150 ลบ.ม/วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกถึงตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ ม่วงสามสิบ เดชอุดม ตระการพีชผล เหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง จำนวน 33 ตำบล 129 หมู่บ้าน 3,561 ครัวเรือน 3,743 คน ศูนย์พักพิงชั่วคราว 7 จุด แยกเป็น

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จำนวน 3 ตำบล 9 ชุมชน ราษฎรอพยพ 70 ครัวเรือน 252 คน ศูนย์พักพิงชั่วคราว 7 จุด

ด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตร ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ วารินชำราบ เมืองอุบลราชธานี เดชอุดม ตระการพืชผล และอำเภอดอนมดแดง จำนวน 29 ตำบล 117 หมู่บ้าน 3,471 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 22,649 ไร่ พื้นที่ประมง จำนวน 1 อำเภอ คืออำเภอดอนมดแดง 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 19.50 ไร่

จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ระดมความช่วยเหลือจากส่วนราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศล พร้อม จิตอาสา ออกให้การช่วยเหลือประชาชน นำกำลังอพยพเคลื่อนย้ายและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จัดตั้งเต็นท์มูลนิธิราชประนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 35 หลัง เต็นท์  50 หลัง ถังน้ำ 7 ถัง ตู้สุขา 10 ตู้ และรถเคลื่อนย้าย จำนวน 5 คัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ และน้ำดื่ม

อุทกภัยอุบล-19กย66-02.jpg

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 อุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และโครงการชลประทานอุบลราชธานี ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว บริเวณประตูน้ำวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบังมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ระบายลงสู่น้ำมูลได้ทัน ปริมาณการสูบน้ำสะสม 104,000 ลบ.ม.

อุทกภัยอุบล-19กย66-03.jpg

ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ชุมชนเกตุแก้ว เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ปริมาณการสูบน้ำสะสม 76,200 ลบ.ม.