guideubon

 

พ่อเมืองอุบลฯ ชูเมือง 4 แสง ดึงดูดนักท่องเที่ยว

เมือง4แสง-อุบล-01.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหอการค้าภาค ประธานหอการค้ากลุ่ม ประธานหอการค้าจังหวัด คณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมปาฐกถาพิเศษด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังของชาวหอการค้าและทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการขับเคลื่อนส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างพลังให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถแข็งขันทางธุรกิจของประเทศไทยได้อย่างมีศักยภาพ และแสวงหาโอกาสในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

เมือง4แสง-อุบล-02.jpg

ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า ประเทศไทยรวมถึงทุกประเทศทั่วโลกได้เกิดโรคระบาดของโควิด 19 และปัญหาการเกิดอุทกภัย ทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤต การแก้ไขปัญหาจะเร่งขับเคลื่อนด้านการค้าระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศจีน ด้านการขนส่งผลไม้ คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท และจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทย เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ

คาดว่าปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน จะมีรายได้ประมาณ 1.73 ล้านล้านบาท รวมถึงการยกระดับ Soft power ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านสมุนไพร รวมถึง แฮปปี้โมเดล โดยจะรวมไปถึงการร่วมกับ กรอ. คาดการส่งออกโต 8 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดและเครือข่ายทั่วประเทศ จะร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยให้สามารถแข่งขันได้ โดยจะระดมสมาชิกเพิ่มจาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย ภายในปี 2568

เมือง4แสง-อุบล-03.jpg

ด้านนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะชูเมือง 4 แสง ได้แก่ แสงอาทิตย์รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม แสงธรรม แสงเทียน และแสงโซลาเซลเซล ที่เขื่อนสิรินธร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการคมนาคม การค้าระหว่างประเทศ และยกระดับการท่องเที่ยวและเทศกาลแห่เทียนพรรษาไปสู่ระดับนาชาติ อีกด้วย

ข่าวโดย 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี