guideubon

 

ด่วน! โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มาแล้วจ้าา เริ่ม ก.ย.65

คนละครึ่ง-เฟส5-อุบล-01.jpg

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผู้ได้รับสิทธิจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน วงเงิน 21,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด ในอัตรา 50% และใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิจะได้รับเงินโอนเข้าเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -31 ตุลาคม 2565