guideubon

 

คลัสเตอร์ อ.วารินฯ แมคโคร-บุ่งหวาย-ท่าลาด-ตลาดสดวาริน-ร้านหน้ามอ

คลัสเตอร์อำเภอวารินชำราบ-01.jpg

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 93 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 84 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 32 ราย, อ.เมืองอุบล 41 ราย (เรือนจำ 28), อ.บุณฑริก 8 ราย, อ.เขมราฐ อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.สำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,186 ราย รักษาหายสะสม 16,705 ราย กำลังรักษา 1,346 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 135 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน วันนี้พบที่ เรือนจำกลางอุบลฯ 28 ราย / ธ.กรุงไทย (ดอนกลาง) 10 ราย / ตลาดสดวารินชำราบ 10 ราย / ต.บุ่งหวาย 6 ราย (ม.5, 14, 17) / ต.ท่าลาด (งานศพ) 4 ราย / ห้างฯแมคโคร วารินชำราบ 3 ราย และร้านหน้า ม.อุบลฯ 1 ราย

คลัสเตอร์อำเภอวารินชำราบ-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 6 ราย ลูกค้าและครอบครัว 4 ราย รวมผู้ป่วย 28 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 4 ราย กับ อ.สำโรง 1 ราย

คลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นพนักงาน แพร่เชื้อไปยังครอบครัว/ลูกค้าฝาก-ถอน/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู/ร้านกระเบื้อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นครอบครัวลูกค้าธนาคาร 7 ราย และครอบครัวพนักงาน 3 ราย  มีผู้ป่วยรวม 49 ราย แยกเป็นพนักงาน 29 ราย ครอบครัว 6 ราย ลูกค้าฝาก-ถอน/ครอบครัว 19 ราย

คลัสเตอร์แม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 10 ราย แยกเป็นพนักงาน/รปภ. 9 ราย ลูกค้า 1 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสุง 15 ราย ให้กักตัวทุกคน 14 วัน

คลัสเตอร์อำเภอวารินชำราบ-03.jpg

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 284 ราย

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็น นศ.เที่ยวสถานบันเทิง รวมผู้ป่วย 195 ราย มีนักศึกษาที่สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่หอพักใน ม. 5 ราย หอพักนอก ม. 57 ราย และ LQ อ.เขื่องใน 50 ราย