guideubon

 

สะพานเลี่ยงเมืองหาดคูเดื่อ ฝั่งขาออก ที่ชำรุด

สะพานมูล-หาดคูเดื่อ-01.jpg

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักก่อสร้างสะพาน ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักสำรวจออกแบบ กรมทางหลวง ผู้แทนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประชุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความแข็งแรงของตัวสะพาน             

สะพานมูล-หาดคูเดื่อ-02.jpg

จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวง ซึ่งลงพื้นที่บริเวณสะพานที่ชำรุดได้ตรวจสอบโครงสร้างสะพานโดยละเอียด ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

1. โครงสร้างสะพานมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย แต่ประชาชนต้องระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากมีการแอ่นตัวของพื้นสะพาน

2. ผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงได้วางแผนการซ่อมแซมว่าจะใช้เวลาประมาณ 7 เดือน (แล้วเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566) เปิดใช้งานได้ตามปกติต้นเดือนธันวาคม 2566

3. ศูนย์สร้างฯ (ขอนแก่น) จะทำการปิดสะพานที่ชำรุดเพื่อทำการซ่อมแซมในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และจะเปิดให้ใช้เส้นทางเบี่ยงในเวลา 10.00 น. จนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ

4. ในช่วงเวลาที่ยังไม่ปิดใช้สะพานที่ชำรุด กรมทางหลวงมีการเฝ้าระวัง โดยใช้เครื่องมือวัดค่าการทรุดตัว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากมีเหตุจำเป็น กรมทางหลวงมีความพร้อมในการเปิดทางเบี่ยงให้เร็วขึ้น

สะพานมูล-หาดคูเดื่อ-03.jpg

สะพานมูลใหญ่-เลี่ยงเมือง-ขาออก-02.jpg