guideubon

 

สชป.7 เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก Standby เครื่องผลักดันน้ำ

Standby-เครื่องผลักดันน้ำ-01.jpg

สชป.7 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนลำโดมใหญ่ และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมทั้งตรวจวัดความเร็วและปริมาณการไหลของน้ำในแม่น้ำมูล ด้วยเครื่อง River Surveyor Overview

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ สุวรรณไชยรพ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนลำโดมใหญ่ และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งตรวจวัดความเร็วและปริมาณการไหลของน้ำในแม่น้ำมูล ด้วยเครื่อง River Surveyor Overview เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ

Standby-เครื่องผลักดันน้ำ-03.jpg

ซึ่งสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล ณ สถานีวัดน้ำท่า M.11B (แก่งสะพือ) เวลา 14.00 น. มีระดับน้ำอยู่ที่ +110.03 ม.รทก. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.97 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 3,041.50 ลบ.ม./วินาที สำหรับการระบายน้ำแม่น้ำมูลผ่านเขื่อนปากมูลลงสู่แม่น้ำโขง ยังระบายได้ดี ณ ปัจจุบัน เขื่อนปากมูลได้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในสังกัด เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และประจำพื้นที่เสี่ยง พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดริมแม่น้ำมูล

ตลอดจนการเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก Stand by เครื่องผลักดันน้ำ เตรียมพร้อมกรณีที่อัตราการไหลของน้ำลดลง ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร รวมถึงการเตรียมระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด

หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

Standby-เครื่องผลักดันน้ำ-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511