guideubon

 

โครงการฝึกอาชีพครัวเรือน กิจกรรมทำเนื้อแดดเดียว

เนื้อแดดเดียว-01.jpg

วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ศาลากลางบ้านหนองสองห้อง หมู่ 2 ตำบลธาตุ นางนารี อุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเเละผู้นำ อช. จาก ตำบลต่างๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. โดยการขับเคลื่อนของผู้นำ อช.อำเภอวารินชำราบ กิจกรรมทำเนื้อเเดดเดียว โดยมีวิทยากรจากผู้นำ อช.เป็นผู้ฝึกอบรม

นอกจากนี้ผู้นำ อช. เเละทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ยังได้มอบวัสดุในการขายน้ำให้กับ นางสมบูรณ์ ธานี ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจนางสมบูรณ์ ในการ ดำรงค์ชีวิต  ต่อไป

เนื้อแดดเดียว-02.jpg

เนื้อแดดเดียว-03.jpg

เนื้อแดดเดียว-04.jpg

เนื้อแดดเดียว-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511