guideubon

 

ชลประทานอุบล วางแนวคันกั้นน้ำชุมชนวังแดง

วางแนวคันกั้นน้ำ-ชุมชนวังแดง-01.jpg

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายช่างกล และ นายพีระพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นำเจ้าหน้าที่ชลประทาน เร่งดำเนินการนำกระสอบทราย จำนวน 500 ใบ ลงพื้นที่วางแนวคันกั้นน้ำ เพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน บริเวณชุมชนโรงเรียนเบญจะมะมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลน้อย ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล เพิ่มสูงขึ้นและไหลเอ่อเข้าน้ำท่วมภายในชุมชน เนื่องจากบริเวณชุมชนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดริมน้ำ 

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้สั่งการให้โครงการชลประทานที่อยู่ในสังกัด จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือมีประชาชนร้องขอ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วางแนวคันกั้นน้ำ-ชุมชนวังแดง-02.jpg

วางแนวคันกั้นน้ำ-ชุมชนวังแดง-03.jpg

วางแนวคันกั้นน้ำ-ชุมชนวังแดง-04.jpg