guideubon

 

พิธีทำบุญและมุทิตาจิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก นายแพทย์ มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีทำบุญและบายศรีสู่ขวัญให้กับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
2. นายแพทย์เกริก สุวรรณกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
3. นายแพทย์วินิจ จิรัปปภา แพทย์กลุ่มงานรังสีวิทยา
4. นายแพทย์สิทธิพร ศศิวรรณพงศ์
5. แพทย์หญิงผ่องใส สิงหพัศ แพทย์กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-04.jpg

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-05.jpg

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-06.jpg

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-07.jpg

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-08.jpg

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-09.jpg

มุทิตาจิต-สรรพสิทธิประสงค์-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511