guideubon

 

น้ำมูลถึงเส้นเหลือง จังหวัดอุบลฯ เรียกประชุมด่วน

น้ำมูลถึงเส้นเหลือง-01.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมคณะกรรมการคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 เป็นการด่วนที่สุด!! โดยให้มีการประชุมในวันที่ 16 กันยายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting 

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ด้านสภาพอากาศ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการประเมินสถานการณ์ และเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตสิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำไหล เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอวารินชำราบ จำนวน 12 ตำบล 40 หมู่บ้าน 1,198 ครัวเรือน 1,230 คน แยกเป็น ราษฎรอพยพ จำนวน 2 ชุมชน 12 ครัวเรือน 44 คน ศูนย์พักพิงชั่วคราว 2 จุด พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 7,888.25 ไร่

สถานการณ์น้ำท่า ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี อยู่ที่ระดับ 110.91 ม.รทก. หรือระดับ 5.91 เมตร อัตราการไหลผ่าน 1,758.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.09 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นไป ทั้งลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำชี ยังมีการเพิ่มระดับ และมีการระบายน้ำ อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันท่วงที จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการคณะทำงนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ในวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อที่ประชุม

น้ำมูลถึงเส้นเหลือง-02.jpg

สำหรับข้อมูลล่าสุด วันที่ 16 กันยายน 2566 ระดับน้ำท่าแม่น้ำมูลที่สถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 111.16 ม.รทก. เพิ่มขึ้น 0.25 เมตรจากเมื่อวาน อีก 0.84 เมตร ถึงระดับตลิ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบ ต่ำกว่าปีที่แล้ว -1.14 เมตร อัตราการไหล 1,880.00 ลบ.ม./วินาที ต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดปี 2565 อยู่ที่ 5.35 เมตร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511