guideubon

 

ชลประทานที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เร่งสูบน้ำออกจากชุมชน

เครื่องสูบน้ำ-วัดเสนาวงศ์-04.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเศรษฐพงศ์   ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 เปิดเผยว่า  ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดตอนบนของจังหวัดอุบลราชธานี

ขณะนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องสูบน้ำดังกล่าวสามารถสูบน้ำได้ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และสำนักงาน ปภ.จะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากชุมชน อำเภอวารินชำราบ ให้ลงสู่แม่น้ำมูลโดยเร็ว ลดผลกระทบการเกิดอุทกภัย   

นอกจากนี้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดจราจรทางน้ำ ด้วยการหน่วงน้ำทั้งลำน้ำมูลและลำน้ำชี ก่อนน้ำทั้งสองสายจะไหลรวมกันที่แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี  และเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้วถึง 12 นิ้ว  จำนวน 99 เครื่อง  เครื่องไฮโดรโฟร และเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน100 เครื่อง รวมทั้งรถบรรทุกน้ำที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชนที่เดือดร้อน โทรแจ้งได้ที่
สายด่วนกรมชลประทาน 1460

เครื่องสูบน้ำ-วัดเสนาวงศ์-05.jpg

เครื่องสูบน้ำ-วัดเสนาวงศ์-02.jpg

เครื่องสูบน้ำ-วัดเสนาวงศ์-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511