guideubon

 

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-01.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อติดตามสถานการณ์และการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชี - น้ำมูล  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนผู้บริหารระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในครั้งนี้ว่า รัฐบาลเศรษฐา 1 พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประชาชน มุ่งเน้น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส

สำหรับการเกิดอุทกภัยลุ่มน้ำชี - น้ำมูล ในครั้งนี้ น่าจะเกิดจากการวางแผนป้องกันที่ล่าช้า ซึ่งควรจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา  แต่ไม่ใช่ความผิดพลาดของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารลุ่มน้ำชี-น้ำมูลให้มีประสิทธิภาพ ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้หาแนวทางระบายน้ำจากแม่น้ำมูล บริเวณแก่งสะพือ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วที่สุด 

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่อพยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราว สวนสาธารณะห้วงม่วง อ.เมืองอุบลราชธานี  และติดตามระดับน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำจากชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงสู่แม่น้ำมูล

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-03.jpg

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-02.jpg

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-04.jpg

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-05.jpg

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-06.jpg

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-07.jpg

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-08.jpg

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-09.jpg

มท4-น้ำท่วมอุบล-ป้องกันล่าช้า-10.jpg