guideubon

 

อบจ. ให้สัมภาษณ์ นศ.ม.อุบลฯ นำข้อมูลไปประกอบการเรียนการสอน

Sky-Walk-ผาชะนะได-UBU-01.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นิเทศศาสตร์) ซึ่งได้เดินทางมาขอสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาออกแบบความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง Sky Walk บริเวณผาชะนะไดและการจัดกิจกรรม “รับตะวันใหม่ ก่อนใครในสยาม 2567”

สืบเนื่องจาก อบจ. อุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยมีหน่วยงานที่ปรึกษาระดับจังหวัด, อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำ หมู่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Small Cell ตำบลนาโพธิ์กลาง, พิจารณาการจัดตั้งหอดูดาวขนาดเล็ก บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม รวมทั้งโครงการศึกษาออกแบบความเป็นไปได้ในการ ก่อสร้าง Sky Walk ที่บริเวณผาชะนะได และการจัดกิจกรรม “รับตะวันใหม่ ก่อนใครในสยาม 2567” อีกด้วย

โดยมีทุกภาคส่วนดังกล่าว ได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งคณะนักศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้เพื่อนำเสนอรายงานประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนของรายวิชาที่ศึกษา ต่อไป

Sky-Walk-ผาชะนะได-UBU-02.jpg

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการฯ เสนอสร้าง Sky Walk บริเวณผาชะนะได

Sky-Walk-ผาชะนะได-06.jpg

Sky-Walk-ผาชะนะได-07.jpg

Sky-Walk-ผาชะนะได-08.jpg