guideubon

 

กองทัพบก ดูแลครอบครัวกำลังพล มอบบ้านให้กับน้องคนเล็ก

กองทัพบก-น้องคนเล็ก-01.jpg

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มอบบ้านให้กับน้องคนเล็ก กองทัพบก กำลังพลที่มีฐานะยากจนใน จังหวัดอุบลราชธานี

กองทัพบก-น้องคนเล็ก-02.jpg

ที่บ้านเลขที่ 159 หมู่ 12 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พันโทสุริยงค์ กุดเป่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 พร้อมด้วยส่วนราชการ และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัว พลทหารวุฒิชัย จันทร์เขียว ผลัดที่ 1/66 สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งอาศัยอยู่กับ บิดาและมารดา

หน่วยได้ตรวจสอบพบว่า พลทหารวุฒิชัย จันทร์เขียว มีฐานะทางบ้านที่ลำบาก และมีบ้านพักอาศัยที่ทรุดโทรม พื้นต่ำ น้ำท่วมขัง เมื่อเข้าฤดูฝน ทำให้น้ำไหลเข้าบ้าน และมีห้องนอนไม่เพียงพอ ต่อสมาชิก ในครอบครัว อีกทั้ง บิดา มารดา มีอายุมากขึ้น มีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 หน่วยจึงได้เข้าการช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพล ให้ดีขึ้น มีที่พักที่ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ตามนโยบายของ กองทัพบก ในการดูแลครอบครัวทหารกองประจำการ ที่มีฐานะยากจน เสมือนคนในครอบครัว เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและตอบแทนกำลังพลที่ได้เสียสละทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ

กองทัพบก-น้องคนเล็ก-03.jpg

ครอบครัวของ พลทหาร วุฒิชัย จันทร์เขียว มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยทหาร ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้มีสภาพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่หน่วยทหาร ที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

นายสุธน ประกอบพร/จังหวัดอุบลราชธานี