guideubon

 

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เงินขวัญถุงพระราชทาน-02.jpg

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน ที่ศาลากลางบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เงินขวัญถุงพระราชทาน-01.jpg

นายศุภชัย นามแก้ว ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เดินถือพระบรมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ สภาผู้แทนราษฎร เขต 4 อุบลราชธานี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ คณะครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ กว่า 200 คน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

พิธีตั้งขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ศาลากลาง บ้านหนองสองห้อง ขบวนอัญเชิญฯ ผ่านเส้นทางในหมู่บ้าน ไปยังหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เพื่อประกอบพิธีทางประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

จากนั้น นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายพระพร ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสดุดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั่นตัวแทนของหมู่บ้าน เข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน

เงินขวัญถุงพระราชทาน-03.jpg

สำหรับซึ่งการจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนเพิ่มให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

อีกทั้งเพื่อใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินลดการเกิดปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งและเป็นพลังแผ่นดินสร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

นอกจากนี้ ประชาชนชาวบ้านหนองสองห้อง หมู่บ้านในตำบล และใกล้เคียง เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวารินชำราบ ร่วมกันต่อยอดและจัดทำผ้าป่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เงินขวัญถุงพระราชทาน-04.jpg

เงินขวัญถุงพระราชทาน-05.jpg

เงินขวัญถุงพระราชทาน-06.jpg

เงินขวัญถุงพระราชทาน-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511