guideubon

 

เปิดศูนย์แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ปากแหว่ง-เพดานโหว่-สรรพสิทธิ-01.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ให้การต้อนรับ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาเพื่อเป็นประธานเปิดศูนย์แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2567

สำหรับศูนย์แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นการประสานความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านแบบไร้รอยต่อ ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟูสภาพโดยสมบูรณ์ จากทีมสหสาขาที่ผ่านการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศสาขาสุขภาพช่องปาก ด้านปากแหว่ง เพดานโหว่ระดับ 1 จากกระทรวงสาธารณสุข มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลและแก้ไขความพิการในผู้ป่วยที่มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ มุ่งเน้นการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรม ทันตกรรมและด้านโสต สอ นาสิก เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการดังกล่าว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประวิทย์ วิริยะสิทธาวัฒน์ อดีตอาจารย์แพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม นายแพทย์สุรพล ตั้งสกุล อดีตอาจารย์แพทย์กลุ่มงานทันตกรรม ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว

ปากแหว่ง-เพดานโหว่-สรรพสิทธิ-02.jpg

ปากแหว่ง-เพดานโหว่-สรรพสิทธิ-03.jpg

ปากแหว่ง-เพดานโหว่-สรรพสิทธิ-04.jpg

ปากแหว่ง-เพดานโหว่-สรรพสิทธิ-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511