guideubon

 

อุบลฯ ประกาศ กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด 8-31 มี.ค.66

ห้ามเผา-มีนาคม2566-02.jpg

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 6/2566 

ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดจังหวัดอุบลรายธานี ปี 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาค ระหว่างวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องด้วยจากการติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ พบว่ายังมีจุดความร้อน (HOT SPOTS) เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการ และเน้นย้ำให้ประชาชนมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการเผา และสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงอันตรายจากการเผา กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดต่อเนื่องต่อไป ระหว่างวันที่ 8-31 มีนาคม 2566 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้งดการเผาทุกกรณี

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างเคร่งครัด