guideubon

 

เดิน วิ่ง 84 ปี รพ.สรรพสิทธิฯ Sunpasit Run Super Half Marathon 2022

Sunpasit-Run-Super-Half-Marathon-2022-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2565 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ “Sunpasit Run Super Half Marathon 2022” โดยมี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน

Sunpasit-Run-Super-Half-Marathon-2022-02.jpg

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงและพัฒนาห้องผ่าตัดพร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ใช้ในการดูแลรักษาประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 10 รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมวิ่ง 3 ประเภท คือ
1.) ประเภท FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร
2.) ประเภท Super mini marathon ระยะทาง15 กิโลเมตร
3.) ประเภทSuper half marathon ระยะ 25 กิโลเมตร

ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 84 ปี ครั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

Sunpasit-Run-Super-Half-Marathon-2022-03.jpg

Sunpasit-Run-Super-Half-Marathon-2022-04.jpg

Sunpasit-Run-Super-Half-Marathon-2022-05.jpg

Sunpasit-Run-Super-Half-Marathon-2022-06.jpg

Sunpasit-Run-Super-Half-Marathon-2022-07.jpg