guideubon

 

อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

กิจกรรมจิตอาสา-02.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี   นำข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การทำความสะอาด กำจัดวัชพืช  เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีและรวดเร็ว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเว้นระยะห่าง ในการปฏิบัติงาน  ที่ สวนสาธารณะกุดปลาขาว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมจิตอาสา-01.jpg

กิจกรรมจิตอาสา-03.jpg

กิจกรรมจิตอาสา-04.jpg