guideubon

 

UBU Product ยกระดับงานวิจัยเด่น จากหิ้งสู่ห้าง

UBU-Product-BigC-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และคณะ ให้การต้อนรับ นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหารือและยกระดับโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

UBU-Product-BigC-03.jpg

โดยมี นักวิจัย บุคลากร และผู้ประกอบการท้องถิ่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งมีผลงานจำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ ที่พร้อมยกระดับงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ณ ห้องประชุมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต่อผู้บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีทั้งสิ้น 17 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ของโรงงานต้นแบบฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ไส้กรอกอีสาน ลูกชิ้นหมู ปลาเส้นปรุงรสพร้อมทาน โยเกิร์ตฟรีสดราย หมูยอเส้นอบกรอบพร้อมทาน (Snack หมูยอ) และ มะเขือเทศเชื่อมอบแห้ง

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ที่เคยใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ผงชงดื่มเพื่อการคุมหิว ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพทางระบบขับถ่ายจากแก่นตะวัน ข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชชนิดผงปรุงสำเร็จ มันหวานญี่ปุ่น สายพันธุ์ คุริโคกาเนะ ผลิตภัณฑ์เทอรีนตับเป็ดบดรสชาติฟัวกราส์ และผลิตภัณฑ์ บีก้า สปาร์คกิ้ง เมล่อน

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์งา คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ : งาดำคั่ว งาดำบด เนยงา น้ำมันงาดำสกัดเย็นบริสุทธิ์ และน้ำมันงาดำสกัดเย็นบริสุทธิ์ชนิดแคปซูลเจล โดยผู้บริหาร บริษัท บิ๊กซี และเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลรายละเอียดจากการนำเสนอ พร้อมคุณสมบัติโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ทดลองชิม และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในครั้งนี้ด้วย

UBU-Product-BigC-02.jpg

ทั้งนี้ ผู้บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในครั้งนี้ ซึ่งจะได้นำไปสู่การดำเนินการในรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการผลิต การตลาด ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ เป็นต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การยกระดับผลงานงานวิจัยนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ประกอบการชุมชน หนุนผลิตภัณฑ์ UBU Product จากหิ้งสู่ห้างอย่างแท้จริง


งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

UBU-Product-BigC-04.jpg

UBU-Product-BigC-05.jpg

UBU-Product-BigC-06.jpg

UBU-Product-BigC-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511