guideubon

 

นักกีฬาอุบลฯ คว้าเหรียญจาก SEA GAMES ครั้งที่ 32 กรุงพนมเปญ

SEAGAMES-นักกีฬาชาวอุบล-01.jpg

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนชาวอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม นักกีฬาชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับเหรียญ จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

1. ร.ต.ท.หญิงพยอม ศรีหงษา นักกีฬาเซปักตะกร้อ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก ได้รับ 1 เหรียญทองทีมเดี่ยวหญิง , 1 เหรียญทองทีมชุดหญิง

2. สิบเอกหญิงอรวรรณ พาระนัง นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม ได้รับ 1 เหรียญทองทีมหญิง , 1 เหรียญทองหญิงคู่ , 1 เหรียญทองแดงหญิงเดี่ยว

3. สิบเอกทวีศักดิ์ ทองสาย นักกีฬาเซปักตะกร้อ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ ได้รับ 1 เหรียญทองทีมเดี่ยวชาย ,  เหรียญทองทีมชุดชาย , 1 เหรียญทองทีม 4 คน

4. นายธนรัฐ แสงเพชร นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่น 51 กก. บ้านโคกสะอาด ต.น้ำขุ่น อ.น้ำขุ่น ได้รับ 1 เหรียญทอง

5. น.ส.วิมลรัตน์ ทะนะพันธ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม ได้รับ 1 เหรียญทอง

6. สิบตรีกิตติชัย คำแสนราช นักกีฬาตะกร้อชินลง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม ได้รับ 1 เหรียญทอง / 1 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทองแดง

7. นายวีระศักดิ์ พิมพา นักกีฬาฟลอร์บอล ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม ได้รับ 1 เหรียญทอง

8. น.ส.พรรณี มูลสาร นักกีฬาฟลอร์บอล อ.น้ำขุ่น ได้รับ 1 เหรียญเงิน

9. นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร นักกีฬาเจ๊ทสกี ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม ได้รับ 1 เหรียญเงิน

10. สิบเอกจันทฤทธิ์ คู่แก้ว นักกีฬาเซปักตะกร้อ บ้านนาสะไมย ต.นาสะไมย อ.ตระการพืชผล ได้รับ 1 เหรียญทองทีมชุดชาย

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถด้านกีฬาของชาวอุบลราชธานี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงพนมเปญ

SEAGAMES-นักกีฬาชาวอุบล-02.jpg

SEAGAMES-นักกีฬาชาวอุบล-03.jpg