guideubon

 

สรุปไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลฯ ระลอกสาม

Time-line-Covid-Ubon-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวพบผู้ป่วยโคยวิด-19 ระลอกที่สาม รายแรกวันที่ 8 เมษายน 2564 รวม 6 คน จากนั้น มีการขยายผล และประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องทุกวัน ดังนี้

เช็คไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด 6 ราย ไปที่ไหนบ้างในอุบล

รวบรวมไทม์ไลน์ ร้านค้า สถานที่ในอุบลฯ ที่ผู้ติดเชื้อรายที่ 7-13 ไป

อุบลฯ แถลงข่าวพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 9 ราย รวมสะสม 22 ราย

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 6 ราย รวมเป็น 28 ราย

สรุปไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 29-45 ไปไหนบ้าง

ตรวจสอบไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 46-61 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 62-76 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 77-83 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 84-95 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 96-102 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 103-114 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 115-131 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 132-138 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 139-150 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 151-159 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 160-174 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 175-184 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 185-186 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 187-192 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 193-203 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 204-205 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 206-212 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 213-220 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 221-231 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 232-242 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 243-249 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 250-255 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 256-263 ไปไหนบ้าง