guideubon

 

ต้อหิน ภัยเงียบทำร้ายดวงตา รู้ทันรักษาได้ World Glaucoma Day 2023

ต้อหิน-อุบลรักษ์-12.jpg

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 8 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี อ.เมือง อุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมวันต้อหินโลก World Glaucoma Day 2023 ตรวจคัดกรองต้อหิน ฟรี! ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 126 ราย ตรวจพบสงสัยเป็นต้อหิน และเป็นต้อหิน รวม 15 ราย

สุรชัย-สุพันธมาตย์-01.jpg

นายแพทย์สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ประธานการจัดกิจกรรม กล่าวว่า  โรคต้อหิน เป็นสาเหตุอันดันต้นๆ ที่ทำให้เกิดการตาบอดอย่างถาวรในประชากรโลก และมีแนวโน้มในการเกิดโรคต้อหินมากขึ้น จึงมีการจัดกิจกรรมวันต้อหินโลก เพื่อให้จักษุแพทย์และประชากรทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและทราบถึงลักษณะอาการของโรคนี้ 

โรคต้อหิน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ มักเป็นการตรวจพบโดยบังเอิญ อาการตามัวเป็นอาการที่พบได้ในระยะท้ายๆ ของโรคแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้อหิน หากตรวจพบก่อน ก็สามารถป้องกันได้ ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงควจพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกิจกรรมตรวจคัดกรองต้อหิน ฟรี! ของโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว และจะหากิจกรรมเพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชนอย่างนี้ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ประภาพรรณ-ปิตุจาตุรนต์-01.jpg

พญ.ประภาพรรณ ปิตุจาตุรนต์ จักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต้อหิน ประจำโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี กล่าวกับทีมข่าวไกด์อุบลว่า การจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองต้อหินนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก จากเดิมที่จำกัดไว้ 100 ราย ก็ขยายจำนวนไปจนถึง 126 ราย ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของโรคต้อหิน

อย่างที่เราทราบกันแล้วว่า โรคต้อหินเป็นภาวะที่รุนแรง ที่ทำให้เกิดภาวะตาบอดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่ไม่สามารถรักษาให้หายกลับคืนมาได้ ผู้ที่มารักษาจากอาการตามัว และตรวจพบว่าเป็นต้อหินในหลายระยะด้วยกัน หากสามารถคัดกรองพบต้อหินได้ในระยะแรก การตรวจรักษาก็จะทำได้ดีมาก ผู้ป่วยจะรักษาระดับการมองเห็นไปได้อีกนาน แต่ถ้าตรวจพบต้อหินในระยะท้ายๆ ของโรค การรักษาก็จะยุ่งยาก ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คนไข้ต้อหิน คงการมองเห็นได้อีกเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา การใช้เลเซอร์ หรือการผ่าตัด เพื่อให้ระดับความดันคงที่และคงการมองเห็นให้นานที่สุด

ต้อหิน-อุบลรักษ์-02.jpg

ต้อหิน เป็นโรคที่รักษาได้ ถ้ารักษาทัน อยากให้ทุกคนหมั่นตรวจคัดกรองต้อหินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากมีญาติพี่น้องที่เป็นต้อหินแล้ว ก็อยากจะให้กำลังใจและบอกว่า โรคต้อหินรักษาได้ หากเรารักษาทัน การพบผู้เชี่ยวชาญจะทำให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง

สำหรับกิจกรรมตรวจคัดกรองต้อหินในวันนี้ ดำเนินการวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส และถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีผู้สมัครทั้งสิ้น 126 ราย เป็นชาย 41 ราย หญิง 85 ราย ตรวจคัดกรองภาวะปกติ 102 ราย สงสัยเป็นต้อหิน 10 ราย เป็นต้อหินระดับ 5 ราย และมีอาการทางตาอื่นๆ 9 ราย แพทย์ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพดวงตา และแนวทางการรักษาแก่ผู้ที่ตรวจพบอาการผิดปกติทุกรายด้วยความเรียบร้อย โดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด

ต้อหิน-อุบลรักษ์-03.jpg

ต้อหิน-อุบลรักษ์-04.jpg

ต้อหิน-อุบลรักษ์-05.jpg

ต้อหิน-อุบลรักษ์-06.jpg

ต้อหิน-อุบลรักษ์-07.jpg

ต้อหิน-อุบลรักษ์-08.jpg

ต้อหิน-อุบลรักษ์-09.jpg

ต้อหิน-อุบลรักษ์-10.jpg

ต้อหิน-อุบลรักษ์-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511