guideubon

 

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง “รุ่นใต้ร่มฉัตร” พ.ศ.2565

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-ใต้ร่มฉัตร-01.jpg

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปสักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พุทธศิลป์แบบล้านช้างผสมศิลปะรัตนโกสินทร์ ก่อด้วยอิฐถือปูน แล้วลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 5 เมตร นามของพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงนั้นหมายถึง พระพุทธรูปที่พระอินทร์สร้างขึ้น

ตามหลักศิลาจารึกวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง กล่าวว่า " พระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา เจ้าอาวาสรูปแรก และพระพรหมวรราชสุริยวงค์ เจ้าเมืององค์ที่ 2 พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวเมืองอุบลราชธานี ได้สร้างพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงขึ้นจนแล้วเสร็จ ในวันอาทิตย์ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 (พุทธศักราช 2350) " และได้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กาลต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2565 ได้มีการพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง นับเป็นศุภวาระมงคลอันสูงสุดของวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง และจังหวัดอุบลรามธานี จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล "รุ่น ใต้ร่มฉัตร" ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระวันเป็นมงคลนี้ และสมทบทุนสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ และบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในพระอาราม ให้คงอยู่สถาพรคู่พระพุทธศาสนาสืบไป

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

พิธียกฉัตร-วัดมหาวนาราม-10.jpg

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-ใต้ร่มฉัตร-02.jpg

การพิธีสมโภช พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง “รุ่นใต้ร่มฉัตร” จัดสร้างโดย วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง สร้างจำนวนจำกัด มีโค๊ตและหมายเลขกำกับทุกองค์ (ยกเว้นพระผง)

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

- เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระอันเป็นมงคล
- เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ
- เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในพระอารามให้สถาพรคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป

กำหนดการพิธีสมโภช 2 วาระ

ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- วาระที่ 1 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 12.00-16.00 น.
- วาระที่ 2 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. (ตลอดคืน)

การนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชมหาวรวิหาร เมตตาเป็นองค์ประธาน จุดเทียนชัยมหามงคล ในพิธีดังกล่าว

พระมหาเถระ/คณาจารย์ 9 รูป นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ดังนี้
1. พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล)
พระมหาเถระคณาจารย์ชื่อดังจังหวัดสุรินทร์
2. พระเดชพระคุณ พระญาณวิเศษ วิ. (หลวงปู่สุพรรณ กนโก)
พระมหาเถระคณาจารย์ชื่อดังจังหวัดศรีสะเกษ
3. พระเดชพระคุณ พระวชิรกิจโกศล (หลวงพ่อสุดใจ นิสฺโสโก)
พระมหาเถระจังหวัดอุบลราชธานี
4. พระเดชพระคุณ พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)
พระเถระคณาจารย์ชื่อดังจังหวัดเชียงราย
5. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต)
พระเถระคณาจารย์ชื่อดังจังหวัดอุดรธานี
6. พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ)
พระเถระคณาจารย์ชื่อดังจังหวัดมหาสารคาม
7. พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (หลวงพ่อประเสริฐ สิริคุตฺโต)
พระเถระคณาจารย์ชื่อดังจังหวัดอุบลราชธานี
8. พระครูสิริธรรมโกวิท (หลวงพ่อสายทอง สิริธมฺโม)
พระเถระคณาจารย์ชื่อดังจังหวัดร้อยเอ็ด
9. หลวงปู่เฮง ปภาโส (อายุ 90 ปี)
พระมหาเถระคณาจารย์ชื่อดังช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

สั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 เมษายน 2566
สามารถรับวัตถุมงคลได้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 08 0872 2879
ID LINE : @571jxxnw หรือคลิกที่นี่

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-ใต้ร่มฉัตร-03.jpg

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-ใต้ร่มฉัตร-04.jpg

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-ใต้ร่มฉัตร-05.jpg

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-ใต้ร่มฉัตร-06.jpg