guideubon

 

ประกวดเฟ้นหา “ผืนผ้าที่เป็นสุดยอดของจังหวัดอุบลราชธานี”

สุดยอดผืนผ้า-จังหวัดอุบล-01.jpg

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี , นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

สุดยอดผืนผ้า-จังหวัดอุบล-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของการสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และเพื่อเฟ้นหา “ผืนผ้าที่เป็นสุดยอดของจังหวัดอุบลราชธานี” อีกทั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งผ้าไทยมีนัยสำคัญว่า เป็นผ้าที่คนไทยรับสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ  

สำหรับการจัดประกวดครั้งนี้ ได้มีผู้ทอผ้า กลุ่มทอผ้าจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผ้าเข้าประกวดจำนวน 168 ผืน ประกอบด้วย ประเภทผ้าไหม จำนวน 89 ผืน และประเภทผ้าฝ้าย จำนวน 79  ผืน ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่า ผ้าไหมลายปราสาทผึ้ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดผ้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผ้าไหมลายดอกรักราชกัญญา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผ้าไหมลายดอกกุหลาบ กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผ้าไหมลายสิบสองปันนา กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น และผ้าลายกลุ่มลูกโซ่ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยผืนผ้าที่ชนะเลิศจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ต่อไป

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

สุดยอดผืนผ้า-จังหวัดอุบล-06.jpg

สุดยอดผืนผ้า-จังหวัดอุบล-03.jpg

สุดยอดผืนผ้า-จังหวัดอุบล-04.jpg

สุดยอดผืนผ้า-จังหวัดอุบล-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511