guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ เปิดสวนทุเรียน ภูเขาทอง ทุเรียนแสงแรกของประเทศไทย

ทุเรียนภูเขาทอง-อุบล-01.jpg

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันตัดทุเรียนเชิงสัญลักษณ์ ในการเปิดสวนทุเรียนภูเขาทอง ทุเรียนแสงแรกของประเทศไทย ที่สวนทุเรียนพ่อมอส ซึ่งเป็นสวนของนายนิธิทัศน์ ธุระพันธ์ หมู่ที่ 21 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา จังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร และ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และไม้ผลเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาทอง ทุเรียนแสงแรกของประเทศไทย

ทุเรียนภูเขาทอง-อุบล-02.jpg

สำหรับทุเรียนภูเขาทอง มีลักษณะเด่น ตรงที่ เนื้อละเอียดนุ่ม กรอบนอก นุ่มใน ละมุนลิ้น เมื่อรับประทานแล้วจะ ละลายในปาก ไม่มีเส้นใย จึงเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนายนิธิทัศน์ ธุระพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเล่าว่า เดิมตนเองได้ทำการปลูกมันสำปะหลัง ทำนา รายได้ไม่ดี และไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ประกอบกับตนเองเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ โดยเริ่มทำการปลูกมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนการดูแลรักษา จะต้องดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระบบการให้น้ำ ซึ่งจะสูบน้ำจากบ่อขึ้นมาไว้ในบ่อพักน้ำ เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ และจะพิจารณาจากสภาพอากาศเป็นหลัก หากสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง จะเพิ่มเวลาการให้น้ำนานขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นทุเรียน รวมถึงการดูแล รักษาและการป้องกันโรค

ทุเรียนภูเขาทอง-อุบล-03.jpg

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนรุ่งตะวัน ของ นายสงวนชัย ดาราคำ หมู่ที่ 21 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ มังคุด ในพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งปัจจุบัน สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว ส่วนทุเรียนเริ่มปลูกเมื่อ ปี พ.ศ.2562 และขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุกเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ทั้งหมด 50 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักเน้นบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ กำจัดวัชพืช ไม่ใช้สารเคมี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ทุเรียนภูเขาทอง-อุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511