guideubon

 

ประชุมกรรมการชุดใหญ่ เตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ ครั้งที่ 12

อ่านเฮ็ดหยัง-สัปดาห์หนังสืออุบล-01.jpg

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุนีย์ ตริยางค์กูรศรี ประธานบริหารบริษัทในเครือ ก้าวหน้ากรุ๊ป เป็นประธานการประชุม การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ต่อเนื่องมาแล้วถึง 11 ครั้ง และในปี 2566 นี้ จะเป็นการจัดงานครั้งที่ 12 โดยกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2566 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเฮ็ดหยัง-สัปดาห์หนังสืออุบล-02.jpg

การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการอ่านและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยคำขวัญในการจัดงานในปีนี้ มีคำขวัญ คือ “อ่านเฮ็ดหยัง”

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การนำเสนอหนังสือ การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ส่วนกลาง เช่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท มติชน จำกัด (มติชน) กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาและวิธีการนำเสนอ, การจัดนิทรรศการ,การแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ, กิจกรรมอบรม สัมมนา การฟังบรรยาย การปาฐกถา เสวนา

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมวิ่ง Run Lan Learn ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 แบ่งเป็น

– VIP ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,000 บาท 
- Mini Marathon ระยะ 10 Km. ค่าสมัคร 700 บาท
– Fun run ระยะ 3.5 Km. ค่าสมัคร 400 บาท

Run-Lan-Learn-01.jpg

รายได้ จากกิจกรรมวิ่ง ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงเรียน/สถานศึกษา จัดซื้อหนังสือ และสื่อ/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยกระจายให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ตชด. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกอีกส่วนหนึ่งจะจัดซื้อหนังสือมอบธนาคารหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 081-7258881

นอกจากนี้ ซีเอ็ดยังร่วมสนบัสนุนงานวิ่ง RUN LAN LEARN ด้วยการมอบหนังสือมูลค่ารวม 120,000 บาท ให้แก่ผู้ชนะอันดับ 1 ของแต่ละประเภท (ประเภท 3.5 กม. ชาย/ 3.5 กม. หญิง / 10 กม. ชาย และ 10 กม. หญิง) ได้รับสิทธิ์เลือกสถานศึกษาที่ต้องการจะมอบหนังสือ (ประเภทละ 30,000 บาท) อีกด้วย

ซีเอ็ดติวเข้ม-TGAT-01.jpg

และสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซีเอ็ด จัดหนัก จัดใหญ่ ประเดิมอีเว้นแรก รวมติวเตอร์ชื่อดังบินไปหาที่อุบลเลยเด้อ มาจองที่กันให้ไว...เริ่มเปิดขายบัตรงานติว 2 งาน ดังนี้

งานที่ 1 ซีเอ็ดติวเข้ม TGAT
- TGAT 1 โดย อาจารย์ทีวี จูเนียร์ อาจารย์ทีวี จูเนียร์
- TGAT2 / TGAT 3 โดย อาจารย์ขลุ่ย Aj KLUI
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
เวลา 8.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 7.00น.)
สถานที่จัดงาน : สุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี

งานที่ 2 กัมบัตเตะ
ติวเข้ม เคมี - ชีวะ พิชิต "TPAT" และ "A-LEVEL"
- วิชาเคมี โดย อาจารย์ไมธ์ เคมี ฉบับเข้าใจง่าย by อ.ไมธ์ BoostUp
- วิชาชีวะ โดย ครูพี่นนท์
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566
เวลา 8.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 7.00น.)
สถานที่จัดงาน : สุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี

ราคาบัตร 100 บาท (พร้อมอาหารกลางวัน)
สามารถซื้อบัตรได้ที่ ร้านซีเอ็ดทุกสาขา หรือ SE-ED Online
ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ - 10 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าบัตรจะหมด

ซื้อบัตร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก http://news.se-ed.com/?p=14639