guideubon

 

อุบลฯ เมืองในฝัน... จะไปต่ออย่างไร

อุบลเมืองในฝัน-สัปดาห์หนังสือ-01.jpg

บุรีรัมย์บอกเราว่าคือ sport city ขอนแก่นบอกทุกคนว่าเป็น smart city อำนาจเจริญบอกทุกคนว่าเป็น Herbal city เราชาวอุบลจะบอกตัวเราเองว่าเป็นเมืองแบบไหน..? ร่วมสร้างเมืองอุบลในแบบของเราผ่านแบบสำรวจ อุบลฯเมืองในฝันที่ท่านอยากให้เป็น ตามลิงค์นี้

แบบสำรวจ อุบลเมืองในฝันที่ท่านอยากให้เป็น

อุบลเมืองในฝัน-สัปดาห์หนังสือ-02.jpg

ร่วมแบ่งปันแนวคิดของท่านได้ ในงานเสวนา "อุบลฯ เมืองในฝัน" จะไปต่ออย่างไร ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.

อุบลเมืองในฝัน-สัปดาห์หนังสือ-03.jpg