guideubon

 

สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Village

การเล่นบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง English Village สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กับ 5 ฐานการเรียนรู้ในหมู่บ้านภาษาอังกฤษ พร้อมรับ Certificate รับรองผล ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น. บริเวณชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ (ทางเข้าสวนน้ำ)

ubonbookfair-English-Village-01.jpg