guideubon

 

SF Cinema ฉายภาพยนตร์ " ในหลวงรัชกาลที่ 9 " ชมฟรี!! ทุกวัน

SF-cinema-ubon-ภาพยนต์ในหลวงรัชกาลที่9.jpg

ร่วมชมภาพยนตร์ " ในหลวงรัชกาลที่ 9 " ฟรี!! ที่โรงภาพยนตร์ที่ 1 เอสเอฟซิเนม่า สุนีย์ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

รอบ 11.00-12.00 น. สารคดีพระราชประวัติ

รอบ 12.30-13.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมี ในหลวงเสด็จฯ เยือนอุบลราชธานี

รอบ 14.00-15.00 น. สารคดีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

ติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ โทร.045-352949