guideubon

 

เปิดหมู่บ้านนักกีฬา ม.อาเซียน ชาติไหนพักที่ไหนกันบ้าง

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-01.jpg

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา ณ UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนักกีฬาและตัวแทนจาก 11 ชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมพิธี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักกีฬาและตัวแทนทั้ง 11 ชาติ จากนั้น ประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (AUSC) กล่าวต้อนรับนักกีฬา ตามด้วยพิธีเชิญธงกีฬาและเคารพธงชาติของแต่ละประเทศ

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-02.jpg

สำหรับที่พักของนักกีฬาชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่าง 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดที่พักกระจายสู่โรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 

- ทีมบูรไน (เฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค) พัก UBRU Hotel มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 3 ห้อง 

- ทีมนักกีฬากัมพูชา
พักที่โรงแรมกิจตรง วิลล์ จำนวน 19 ห้อง

- ทีมนักกีฬาลาว 
พักที่โรงแรมกิจตรง วิลล์ จำนวน 103 ห้อง

- ทีมนักกีฬาอินโดนีเซีย พักที่
โรงแรมทอแสง จำนวน 30 ห้อง
โรงแรมนาถสิริ จำนวน 33 ห้อง

- ทีมนักกีฬามาเลเซีย พักที่
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จำนวน 104 ห้อง
โรงแรมวีโฮเทล 60 ห้อง และ
โรงแรมเดอพราว จำนวน 24 ห้อง

- ทีมนักกีฬาเมียนมาร์
พักที่โรงแรมกิจตรง วิลล์ จำนวน 21 ห้อง

- ทีมนักกีฬาฟิลิปปินส์
พักที่โรงแรมรีเจ้นท์ จำนวน 38 ห้อง

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-04.jpg

- ทีมนักกีฬาสิงคโปร์
พักที่โรงแรมลายทอง จำนวน 80 ห้อง

- ทีมนักกีฬาติมอร์ เลสเต
พักที่ UBRU Hotel ม.ราชภัฏอุบลฯ จำนวน 10 ห้อง

- ทีมนักกีฬาเวียดนาม
พักที่โรงแรมอุบลบุรี (อ.วารินฯ) จำนวน 50 ห้อง

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-03.jpg

- ทีมนักกีฬาไทย
พักที่โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จำนวน 240 ห้อง

- เจ้าหน้าที่ของชาติสมาชิก และกรรมการสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
พักที่โรงแรมนาคารา จำนวน 38 ห้อง

- เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคนานาชาติและกรรมการ
พักที่โรงแรมอีโคอินน์

- เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจากส่วนกลาง
พักที่โรงแรมอริสต้า

ใครอยู่ใกล้ที่ไหน ร่วมเป็นมิตรที่ดี ยิ้มแย้มแสดงไมตรีจิต ต้อนรับนักกีฬาทุกชาติในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ให้เกิดความประทับใจกันครับ

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-05.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-07.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-16.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-06.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-08.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-09.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-10.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-11.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-12.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-13.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-14.jpg

ubru-หมู่บ้านนักกีฬา-15.jpg