Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

ไกด์อุบล
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง          แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำสักดิ์สิทธิ์        เทพนิมิตรพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย    เลอค่าด้วยผ้าไหม
ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

         อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น 3,161,248 ตารางกิโลเมตร เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แก่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536

การเดินทาง

ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-สุรินทร์ และใช้ทางหลวงหมายเลข 214 สุรินทร์-อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกขวาไปตามทางหมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธรและอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางระมาณ 580 กิโลเมตร หรือสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-อุบลราชธานี ถึงอุบลราชธานีแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 212 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ รวมเป็นระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน

สำหรับผู้โดยสารโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่อำนาจเจริญอีก 75 กิโลเมตร

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง
วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง)
วัดโพธิ์ศิลา
วัดพระเหลาเทพนิมิตร
วัดไชยาติการาม
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แม่น้ำโขงที่ชานุมาน
วนอุทยานดอกเจ้าปู่
สวนเกษตรชิตสกนธ์รีสอร์ท
ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ
 

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธ™เธ‡.เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ 89/1 เธ–.เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511